امروز یکشنبه 25 آذر 1397 - ساعت 23:09

Page 1 of 4

فرم دعوت به همکاری موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه
1- اطلاعات فردی:
نام*
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد*
ورودی نامعتبر
کد ملی*
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
کارت پایان خدمت(آقایان:دارای کارت پایان خدمت-بدون کارت پایان خدمت)
ورودی نامعتبر
پست الکترونیک
ورودی نامعتبر
آدرس محل سکونت*
ورودی نامعتبر
تلفن منزل*
ورودی نامعتبر
تلفن همراه*
ورودی نامعتبر
نام و شماره تماس جهت تماس در صورت عدم دسترسی و مواقع ضروری
از چه طریق با این مجتمع آشنا شده اید؟*
ورودی نامعتبر
در کدام سمت مایل به همکاری هستید؟
اولویت اول :
نوع سمت*
ورودی نامعتبر
مقطع/واحد*
ورودی نامعتبر
درس تدریسی
ورودی نامعتبر
اولویت دوم :
نوع سمت
ورودی نامعتبر
مقطع/واحد*
ورودی نامعتبر
درس تدریسی
ورودی نامعتبر
   
۲-اطلاعات تحصیلی
ردیف ۱
مقطع تحصیلی
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
گرایش رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
سال اخذ مدرک
ورودی نامعتبر
نام دانشگاه محل تحصیل
ورودی نامعتبر
ردیف ۲
مقطع تحصیلی
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
گرایش رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
سال اخذ مدرک
ورودی نامعتبر
نام دانشگاه محل تحصیل
ورودی نامعتبر
   
۳- سوابق شغلی
ردیف ۱
نام محل کار
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع همکاری
ورودی نامعتبر
مدت خدمت
ورودی نامعتبر
سمت
ورودی نامعتبر
علت ترک کار
ورودی نامعتبر
امکان ارایه گواهینامه
ورودی نامعتبر
ردیف ۲
نام محل کار
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع همکاری
ورودی نامعتبر
مدت خدمت
ورودی نامعتبر
سمت
ورودی نامعتبر
علت ترک کار
ورودی نامعتبر
امکان ارایه گواهینامه
ورودی نامعتبر
   
۴- مهارت های فردی
سطح تسلط به نرم افزار
ردیف ۱
عنوان نرم افزار
ورودی نامعتبر
سطح تسلط
ورودی نامعتبر
ردیف ۲
عنوان نرم افزار
ورودی نامعتبر
سطح تسلط
ورودی نامعتبر
ردیف ۳
عنوان نرم افزار
ورودی نامعتبر
سطح تسلط
ورودی نامعتبر
ردیف ۱
سطح تسلط به زبان خارجی
ردیف ۱
عنوان زبان خارجی
ورودی نامعتبر
سطح تسلط
ورودی نامعتبر
ردیف ۲
عنوان زبان خارجی
ورودی نامعتبر
سطح تسلط
ورودی نامعتبر
سایر مهارت های فردی
ردیف ۱
عنوان و شرح
ورودی نامعتبر
ردیف ۲
عنوان و شرح
ورودی نامعتبر
مقالات/جوایز/کتابها
ردیف ۱
عنوان و شرح
ورودی نامعتبر
ردیف ۲
عنوان و شرح
ورودی نامعتبر
آیا فارغ التحصیل تزکیه هستید؟
ورودی نامعتبر
اگر فارغ التحصیل تزکیه هستید لطفا محدوده سال را وارد نمایید
از سال
ورودی نامعتبر
تا سال
ورودی نامعتبر

مقاطع تحصیلی

 

اوقات شرعی