اخبار سرزمین اندیشه ها

معرفی کتاب: دختر شینا

خيلي از آدمها وقتي كه مي ميرند تازه شناخته مي شوند، دختر شينا هم از اين قاعده مستثني نيست .دختر شينا نام كتابي است ،كه در آن خاطرات خانم قدم خير محمدي كنعان نوشته شده ؛او زني عزيز كرده پدر ومادراست .با ازدواج ورفتن به خانه بخت علارغم رفاهي كه...

ارتقائ نرم افزار کتابخانه

به زودي نرم افزار كتابخانه ارتقا پيدا مي كند. به گزارش خبر نگار كتابخانه جديدا در جهت ارتقا سطح نرم افزاري كتابخانه نرم افزار كتابخانه ارتقا پيدا خواهد كرد .لازم به ذكر است كه سيستم كتابخانه تزكيه چند سالي است كامپيوتري شده وهم اكنون اين نرم افزار در حال به...

آخرین مطالب سایت متوسطه دوم

مطالب تصادفی