داستانک

عشق

جوانی گمنام عاشق دختر پادشاه شد. رنج این عشق او را بیچاره کرده بود وراهی برای رسیدن به معشوق نمی یافت. مردی زیرک از ندیمان پادشاه که دلباختگی او را دید وفهمید که جوانی ساده وخوش قلب است،به اوگفت: پادشاه اهل معرفت است. اگر احساس کند که توبنده ای از...

فرشته بیکار

روزی مردی خواب عجیبی دید.او دید که پیش فرشته هاست ودارد به کارهای آن ها نگاه می کند،هنگام ورود،دسته ی بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند وتندتند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند،باز می کنند وآنها را داخل جعبه می گذارند.مرد از...

خدمت

دوبرادر ،مادر پیروبیماری داشتند.هر دو متقی وپرهیزگار وعالم وعارف بودند.با خود پیمان بستند که یکی به خدا خدمت کند ودیگری در خدمت مادر بیمارشان باشد.برادری که پیمان بسته بود به خدا خدمت کند به صومعه رفت وبه عبادت مشغول شد وآن دیگری در خانه ماند وبه پرستاری مادر پرداخت.چندی که...

بازیگر

یک مرد که صبح ها در موسسه ای کار می کرد وبعد از ظهر ها به کار تدریس می پرداخت.هر روز دیر سرکار حاضر می شد،وقتی می گفتند:«چرا دیر می آیی؟جواب می داد:«یک ساعت بیشتر می خوابم تا نیروی بیشتری برای کار کردن داشته باشم.برای آن یک ساعت هم که...

مجلس ترحیم

روزی گذرم افتاد به مدرسه ی یکی از شاگردانم. دیدم همه ی شاگردان در حال نوشتن متنی هستند هر کدام از آنها جمله های خود را با« نمی توانم »شروع کرده بودند،یکی نوشته بود من نمی توانم نمرات خوبی در درس داشته باشم وآن یکی نوشته بود« من نمی توانم...

ارزش

سخنران معروفی در مجلسی که عده ای درآن حضور داشتند یک اسکناس را از جیبش در آورد وپرسید:«چه کسی مایل است این اسکناس را داشته باشد؟» دست همه ی حاضران بالا رفت. سخنران گفت:«بسیار خوب من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد،ولی قبل از آن می خواهم...

مداد

عالمی مشغول نوشتن با مداد بود.کودکی پرسید: چه می نویسی؟عالم لبخندی زد وگفت:مهم تر از نوشته هایم،مدادی است که با آن می نویسم.می خواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد بشوی!پسرک تعجب کرد!چون چیز خاصی در مداد ندید.عالم گفت:پنج خصلت دراین مداد هست.سعی کن آن ها را به دست آوری.اول:می...

حاکم سرنوشت خویش

پیر مرد دانایی در قله کوهی زندگی می کرد .دونوجوان خواستند که کمی سر به سر این پیر دانا بگذارند.پس پرنده ای را دردستان خود گرفته واز پیر دانا پرسیدند به ما بگو آیا این پرنده مرده است یا زنده؟ پیرخردمند پاسخ داد :اگر بگویم زنده است که مشت خود...

Page 1 of 4 ۱ ۲ ۴

آخرین مطالب سایت متوسطه دوم

مطالب تصادفی