پیشخوان کتابخانه

یاداداشت های جبرئیل

یاداداشت های جبرئیل

زمین،روزهای آغازین زندگی او را به تماشا نشسته است،وهستی از شهد حضور اومی نوشد ورشد می کند.هر چند خودش بیش از چند روز نتوانسته از شیر مادر که اولین عصاره عطوفت آمنه است،بنوشد.«ثوبیه»هم فقط چند روز برسفره دایگی اومهمان بوده است.

نشریه داستان همشهری

نشریه داستان همشهری

یک نشریه اختصاصی برای آنهایی که به ادبیات عشق می ورزند . گاهی اوقات می خواهیددر یک حوزه تسلط داشته باشید ولی نمی دانید چگونه اطلاعاتتان را زیاد کنید نشریه داستان همشهری در حوزه ادبیات به شما کمک می کند تا در وادی ادبیات قدم بزنی وبا مطالب گوناگونی آشنا...

آخرین مطالب سایت متوسطه دوم

مطالب تصادفی