به نام خدا

تکلیف پایه پنجم(۱)

لطفا با دقت تمام مراحل را بنویسید وسپس به سوالات برگه پاسخ دهید


خلاصه :

حل چند تا از سوالات مار و پله

ر این پاور سعی شده تا چند تا از سوالات مهم جزوه ی مار و پله در خصوص مساحت حل بشه

دختران