اخبار و رودیدادها

اینجا نقطه شروع واسه یه آینده رنگی رنگیه

آغاز پیش ثبت نام مدرسه هنر و رسانه تزکیه

در رشته‌های: 🎨گرافیک 📽️انیمیشن 🎬تولید برنامه تلویزیونی 🖋️هنر_انسانی


خلاصه :

آغاز پیش ثبت نام مقطع هنر 

تو مدرسه ما حال خوبه که مهمه :)...

باور و اعتقاده که مهمه...!

ورکشاپ های تخصصی و کاربردی مهمه...

و رفاقتمون تو یه محیط امن و شاده که مهمهheart

 

برای پیش ثبت نام مقطع هنر از اینجا اقدام کنید.

سلام
سایت ثبت نام خیلی اشکال دارد و کار را سخت و وقت گیر نموده است.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران