۵۳۷۷۸
۴۷۳

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۰۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۴۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۳۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۸۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۴ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۶ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.
...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

به نام عشق ، به نام رحمت بر عالمیان
قلم های توانا چه می گویند؟!
پرچم افتخار
جلسه دوم راز دشت دانایی/سوم و چهارم
آغاز پیش ثبت نام پایه اول ابتدایی
تدریس نشانه ش و ک
در سوگ مادر
نامه اولم برای تو
جشن طوبی
هفته های آموزشی در پایه سوم
خدا جون خدا جون تشکر فراوون
ورق بزن و نفس بکش...
اردوی اکتشافی
بازگشایی کتابخانه
انتخاب شیرین
تحقق یک رویا
شناخت شعرای کودک ونوجوان
صدای شیرین قدمهای مهر....
می خواهم یاور امامم باشم
اختتامیه تابستان رنگی رنگی

...