معرفی

معرفی مؤسسه

فرهنگی و آموزشی تزکیه


خلاصه :

.

موسسه فرهنگی و آموزشی تزکیه در دهه ۸۰ تلاش کرد همزمان با رشد و توسعه اطلاعات و موسسه را به سمت پویایی و پرسشگری بیشتر و مطابق استانداردهای بین‌المللی روز دنیا پیش ببرد بنابراین تا به حال گام های زیر را جهت رسیدن به این استانداردها پیموده است.

 

1.راه‌اندازی دفتر طرح و برنامه با انجام مسئولیت‌های راهبری فعالیت‌ها مطابق

دیدگاه موسسین مسئولین مدرسه با همراهی کارشناسان زبده داخلی به طرح

ارتقای کیفی مدارس ایران مطابق استاندارد بین المللی IWA2

 

 • طراحی و تدوین و شناسایی فرایندهای موثر در ساختار مدرسه

 • تهیه و تنظیم اهداف راهبردی موسسه

 • تهیه سند استراتژیک و برنامه‌های بلندمدت موسسه

 • تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت هدایت پرسنل موسسه به سمت اهداف و استراتژی‌های تدوین شده

 

2. راه اندازی واحد تحقیق و توسعه (R &D) با  هدف استقرار فرآیندهای سازمانی

و توسعه سازمانی

 

 • ورود به طراحی چارت سازمانی جدید جهت استقرار فرآیندهای طراحی شده مطابق استانداردهای موجود

 • طراحی فرایندهای مربوط به هر شغل مطابق چارت سازمانی

 • طراحی سیستم نظارت بر فرآیندهای هر شغل تحت عنوان واحد ممیزی های شغلی

 • طراحی سیستم نظارت بر فعالیت‌ها تحت عنوان واحد پایش و بهبود فرایندها

 • طراحی سیستم گزارش دهی و گزارش گیری مطابق استانداردهای موجود جهت پایش مستمر سازمان


  3.تشکیل کمیته‌های تخصصی تحقیق با هدف تحقیق و توسعه در فعالیت های

اصلی موسسه در ذیل واحد تحقیق و توسعه موسسه

 

 • انتخاب موضوعات تحقیقی متناسب با فعالیت های روزانه مقاطع جهت سحر گذاری به آن فعالیت ها

 • توسعه و بهبود آن ها و تهیه مقالات تحقیقاتی در این زمینه

 • تهیه دفاتر سیاست‌گذاری‌های آموزشی و فرهنگی هر مقطع با شرح جزئیات هر سیاست و نحوه نظارت بر آنها

 

 

 با شرح داده شده در فوق ، اسناد راهبردی مجتمع  را مطالعه فرمایید.

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران