معرفی

اسناد راهبردی


خلاصه :

.

معرفی فرآیند های سازمان

فرآیند ارایه خدمات

ماموریت:

 •  ارایه کلیه خدمات تعریف شده در سبد خدمات سالانه موسسه منطبق با الزامات و اجزای شناسنامه خدمات

فرآیند مدیریت ارتباط با مخاطبان

ماموریت:

 •  تکریم مخاطب، پاسخگویی سریع، صحیح و به موقع به مخاطبان

 •  اطلاع رسانی و دریافت پیام،ثبت عملکرد خدمات از منظر مخاطبان

 •  ایجاد یک نقطه تماس جهت ارتباط مخاطب با موسسه

فرآیند کنترل مدارک و سوابق

ماموریت:

 • کنترل و اجرای سیستم ایجاد، حذف، بازنگری و به روزآوری مستندات

 • کنترل سوابق سازمان اعم از سیستم، پرسنل و فرآگیران

 •  کنترل مستندات درون و برونسازمانی

 • کنترل دسترسی به اسناد و سوابق سازمان

فرآیند کنترل خدمات آموزشی

ماموریت:

 • کنترل خدمات منطبق با شناسنامه خدمات

 • کنترل ارایه کنندگان خدمات

 • کنترل کیفیت خدمات ارایه شده

 • کنترل نتایج عملکرد خدمات دریافت کنندگان

فرآیند مالی و اداری

ماموریت:

 •  بودجه بندی سالانه خدمات، فرآیندها و واحدها

 •  حسابرسی امور مالی خدمات، فرآیندها و واحدها

 • انجام امور سرمایه گذاری منطبق با رسالت موسسه

فرآیند ارزشیابی و اعتباردهی

ماموریت:

 •  اجرای آزمونها و آنالیز نتایج آزمون

 •  صدور کارنامه و اعتبارنامه ها

فرآیند نیازسنجی، تحقیق و توسعه(R&D)

ماموریت:

 •  انجام نظر سنجی، نیاز سنجی و سطح سنجی

 •  انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی جهت ارتقای کیفی و اثر بخشی فرآیندها و خدمات جاری

 • توسعه و بهبود مستمر فرآیندها و خدمات براساس نیاز مخاطبان در راستای ماموریتهای موسسه

فرآیند برنامه ریزی و طراحی خدمات

ماموریت:

 • طراحی برنامه آموزشی، برنامه درسی و طرح درس مجتمعی

 • استخراج چارت آموزشی موسسه، برنامه ریزی، طراحی و بازنگری خدمات

فرآیند مدیریت منابع انسانی

ماموریت:

 • آموزش نیروی انسانی

 • استخدام نیروی انسانی

 • ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

فرآیند ثبت نام

ماموریت:

 • جذب و دستیابی به دانش آموزان هدف

 • نیازسنجی مخاطبان

فرآیند تبلیغات و برندسازی

ماموریت:

 • معرفی فعالیت ها و خدمات مدرسه به مخاطبان به منظور جذب فراگیران هدف

 • نماسازی مدرسه

فرآیند خرید ملزومات و خدمات

ماموریت:

 • خرید ملزومات و خدمات منطبق با الزامات

 •  شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان

فرآیند مدیریت و نگهداری تجهیزات و زیرساخت ها

ماموریت:

 • نگهداری پیشگیرانه و تعمیر زیرساختها

 • ایجاد محیطی امن و بهداشتی در فضاهای مرتبط

 • پیاده سازی و کنترل استانداردهای فیزیکی و زیرساختی مرتبط

فرآیند پایش و بهبود مستمر

ماموریت:

 •  مهندسی سیستم ها و روش ها در موسسه

 • کنترل و بهبود مداوم سیستم ها و روش ها در موسسه

 

معرفی واحدهای سازمان

 واحد منابع انسانی

واحد معاونت منابع انسانی، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه  فعالیتها و خط مشی های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد. به طور دقیق تر : جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آنها و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان.

 

واحد معاونت منابع انسانی قرار است کمک کند تا سازمان، در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان، کسب نماید.

 

زیر مجموعه واحد شامل:

 •  واحد کارگزینی

 •  واحد آموزش منابع انسانی

 

 واحد فناوری اطلاعات 

واحد فناوری اطلاعات مجتمع در زمینه ارایه خدمات فناوری به کل مجتمع و همچنین نگهداری و پشتیبانی سیستمهای سخت افزاری ، نرم افزاری و شبکه ، فعالیت می کند. یکی از اساسی ترین پایه ها در توسعه و به نتیجه رسیدن طرح های  فناوری اطلاعات، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه می باشد. در این راستا این واحد علاوه بر ایفای مأموریت فوق در مجتمع وظیفه ی سرویس دهی به بخش بزرگی از کلاس های  آموزشی را نیز به عهده دارد .

 

زیر مجموعه واحد شامل:

 •  پورتال مجتمع

 • شبکه مجتمع

 • خدمات فناوری اطلاعات مجتع

 

واحد اجرایی

همکاری و تعامل با مدیرعامل و مدیر مجتمع و سایر معاونین مجتمع و هماهنگیفعالیت های اجرایی مقاطع شامل : برنامه ریزی تقویم اجرایی مجتمع اعم ازبرنامه ریزی زمان و نحوه مراسمات و مناسبات مجتمعی ، اجرایی همایش ها وسمینارها فرا مدرسه ای ، میان مدرسه ای و مهمان های خارجی ، گزینش و مدیریت نیروهای خدماتی مدرسه، ارایه خدمات رفاهی به پرسنل مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته توسط معاون منابع انسانی، برنامه ریزی و ارایه خدمات بهداشتی برای تمامی مقاطع و پرسنل ، ارایه خدمات سمعی و بصری به مجتمع و مقاطع ، ارائه خدمات مربوط به انتشارات به مقاطع و پرسنل از عمده وظایف این واحد می باشد .

 

زیر مجموعه واحد شامل:

 • واحد سمعی و بصری مجتمع

 • واحد انتشارات

 • واحد بهداشت

 

 واحد مالی و پشتیبانی

حوزه معاونت اداری و مالی مهمترین بازوی اجرایی مجتمع بشمار می رود که با رسیدگی و هماهنگی بین درامد ها و هزینه های موجود سعی در بهتر اداره کردن مجتمع و تامین نیازهای واحدها و مقاطع مختلف را برعهده دارد . در واقع رسیدگی به کلیه امور و مکاتبات و درخواستهای مالی با این بخش می باشد و با نگاهی کلی تر اداره کلیه واحدها و مشاوره به ریاست مجتمع در حوزه مالی و اداری بر عهده این واحد می باشد.

 

زیر مجموعه واحد شامل:

 •  واحد پشتیبانی

                  o مسول خرید مجتمع

                  o مسول انبارداری و نگهداری مجتمع

                  o مسول تدارکات و مالی مجتمع

 •  واحد مالی:

                    o مسول حسابداری پرسنلی

                    o مسول خزانه داری

 

واحد فرهنگی و آموزشی

 

به علت در هم تنیدگی امر آموزش و پرورش معاونت آموزشی و معاونت فرهنگی را در هم ادغام کرده و واحد معاونت فرهنگی و آموزشی طراحی شده است. معاونت فرهنگی و آموزشی مجتمع ، مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و مدیریت آموزشی، تمامی فعالیت های فرهنگی و آموزشی مجتمع را در سطح دانش آموزان سامان دهی، برنامه ریزی و  اجرا و نظارت می کند. یکی از اهداف این واحد ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها ی آموزشی و فرهنگی مقاطع می باشد .

 

زیر مجموعه واحد شامل:

 • مرکز تخصصی مشاوره

 •  انجمن اولیا و مربیان

 •  آموزش خانواده

 

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه با هدف تدوین و اصلاح فعالیت های سازمانی مجتمع درحال اجرای مسولیت های خویش است و در حال حاضر مسئولیت بهبود و اصلاح چارت مجتمع و طراحی بسته های کاری بر اساس واحد های چارت سازمانی دارا می باشد برای دستیابی به این هدف در 4گام طراحی و پیش بینی شده است که از سال 89 با طی گام های 1 و 2 از سال 96 وارد گام سوم و چهارم شده است.

 

مشروح گام ها :

 

گام اول: با ورود به طرح ارتقا کیفی مدارس(مطابق استاندارد بین المللی IWA9) به سمت طراحی فرآیندهای موردنیاز سازمان آموزشی پیشرفته است .

گام دوم: با پیاده سازی فرآیندهای طراحی شده مطابق استاندارد به سمت حذف دوباره کاری ها و برنامه های مقطعی پیشرفته است.

گام سوم: با اصلاح ساختار سازمانی (چارت مجتمع) به سمت پیاده سازی سیستم یکپارچه پیشرفته است.

گام چهارم: همزمان با اصالح ساختار سازمانی به پایش و بهبود سیستم های طراحی شده مطابق فرآیندها پرداخته است.

 

زیر مجموعه واحد شامل:

 • کانون دانش اموختگان

 • برنامه ریزی استراتژیک

 • پایش و بهبود سازمان

 

 واحد تربیت بدنی

 

مجموعه ورزشی با بهره گیری از فضاهای تخصصی ورزشی مشغول خدمت رسانی و آموزش به دانش آموزان مجتمع ،اولیا آنان و پرسنل سازمان می باشد این مجموعه با بکارگیری مربیانی متعهد و متخصص آموزش های الزم برنامه ریزی شده را به جامعه هدف ارایه می دهند واحد تربیت بندی دارای سالن های :

 •  استخر

 • بدن سازی

 •  والیبال

 

 واحد رسانه و برندسازی

هزاره سوم، عصر رسانه می باشد لاجرم سازمان ها نیازمند به کارگیری صحیح از رسانه از طریق کسب سواد رسانه ای می باشند. مجتمع تزکیه باهدف بهره گیری صحیح از این فضا واحدی را تاسیس و کلیه فعالیت های رسانه ای و همچنین تبلیغاتی و برندسازی را از این طریق دنبال می نماید. زیر مجموعه واحد شامل:

 

 • طراحی و گرافیک

 •  روابط عمومی

 

 شورای راهبردی مجتمع

هدف مجتمع تزکیه استفاده از بهترین تصمیم ها در خصوص استراتژی های اصلی سازمان می باشد، لذا شورای راهبردی مجتمع که مجتمع و اعضای هیات مدیره تشکیل می شود. کلیه تصمیمات جمعی و مهم را در این جلسات منظم و مدون اتخاذ نموده و جهت اجرا به واحدهای مربوطه ابلاغ می نماید.

 

 مسول راهبردی مجتمع

منطقا در سایه  مدیریت و ایجاد هماهنگی بین مدیران مقاطع و معاونان ستاد پیگیری تصمیمات شورای راهبردی مجتمع جز وجود واحدی مجزا جهت انجام این امور تحقق نمی یابد لذا مسئول یا مسئولین راهبردی مجتمع در این خصوص فعالیت می نماید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران