اخبار و رودیدادها

مسابقات علمی


خلاصه :

شروع مسابقات بزرگ علمی در قالب آزمون جامع شماره ۴

برگزاری آزمون جامع چهارم در قالبی متفاوت و رویکردی نو
در سال جدید تصمیم برآن شد که آزمون جامع را به شیوه ای متفاوت و متمایز از سال و آزمونهای پیش برگزار کنیم. پیشنهاد برگزاری آزمون جامع 4 بصورت گروهی با سوالات کتاب باز و مفهومی داده شد.

همکاران ضمن بررسی شرایط آزمون، بودجه بندی را تعیین کرده و به طراحی سوال پرداختند. قرار شد برای هر گروه سوالات متفاوتی طراحی شود.گروههای آموزشی جهت هم فکری و هماهنگی در ایام نوروز 1400 تشکیل شدند؛ زمان برگزاری هر آزمون مشخص و در قالب جدول به اطلاع دانش آموزان رسید.
سوالات در بخش آزمون آنلاین و بصورت شخصی سازی بارگزاری شد.همچنین دانش آموزان در کلاس، گروه بندی شده و در هر اتاق به تبادل نظر پرداختند.

در انتها یک نفر از گروه پاسخ را بارگزاری کرده، ولی امتیاز نهایی به گروه تعلق می گیرد.

در واقع هدف از برگزاری آزمون جامع به شیوه ی گروهی موارد ذیل را شامل می شود:
1- طراحی سوالات آزمون به گو نه ای دیگر مفهومی، باز پاسخ، کتاب باز، تلفیقی از دروس مختلف
2- برگزاری آزمون بصورت گروهی و مشاهده نتایج حاصل از انجام کارگروهی در کلاسهای درس
3- از بین بردن اضطراب ناشی از آزمونهای جامع
4- ایجاد شرایط مناسب برای مشورت حین آزمون
و...

و در آخر نتایج مسابقات علمی در سامانه برای دانش آموزان قرار داده می شود.

۳ سال پیش
🌻🌻🌻🌻

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران