اخبار و رودیدادها

کارگاه حضوری و مجازی تربیت هوشمندانه

کارگاه حضوری و مجازی تربیت هوشمندانه- ویژه اولیاء پیش دبستان و دبستان

اساتید: سرکار خانم مریم سها- جناب آقای دژبخش


خلاصه :

واحد آموزش خانواده موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه برگزار می کند.

کارگاه حضوری و مجازی تربیت هوشمندانه- ویژه اولیاء پیش دبستان و دبستان

اساتید: سرکار خانم مریم سها- جناب آقای دژبخش

شروع دوره: یکشنبه 16 آبان ماه

مدت دوره: 7 جلسه( هر دو هفته یک بار)

ساعت: 16 - 17:30

همراه با اعطای گواهی شرکت در کارگاه

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران