آموزش و مقالات

تدریس بازدانگان


خلاصه :

تدریسی متفاوت در علوم پایه نهم

به منظور آشنایی با گیاهان بازدانه و تفاوت درختان کاج و سرو از نظر شکل مخروط و دانه کلاس علوم در پارک مقابل مدرسه برگذار شد تا دانش آموزان از نزدیک و لمس درختان آگاه شوند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران